Prva šetnja Jedna od najčešćih dilema i rasprava među starijim i mlađim generacijama je kada je vreme da beba prvi put ide u šetnju. Nekada je i kod nas bio običaj da se beba ne izvodi 40 ...

Kada se i koje vakcine primaju? Prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013, 63/2013 i 99/2013), došlo je do izmena u ...
Opširnije: Novi kalendar imunizacije

  Gatrijev (Guthrie) test je jedan od testova u skopu neonatalnog skrininga novorođenčeta. To rano traganje za određenim naslednim bolestima je posledica toga što se neke bolesti razvijaju ...
Opširnije: Gatrijev test
Load More