Autizam pripada grupi razvojnih poremećaja koji se javljaju u detinjstvu najčešće do treće godine života. Ispoljava se u vidu teškoća u socijalnim odnosima, verbalnoj i neverbalnoj ...
Opširnije: Autizam
Load More