Boravak deteta na vazduhu Globalizacija, migracije iz sela u gradove, preseljenje velikog broja ljudi iz kuća u stanove, dovele su do toga da deca više vremena provode u kući nego na otvorenom. ...

Jedna od najtežih situacijama sa kojima se sreće roditelj je ona u kojoj detetu treba po prvi put da objasni smrt neke bliske osobe. Većina ne zna šta je u tom trenutku ispravno, dovoljno su i ...
Load More