Ćopiću, na ovo bi bio ponosan - tvoj Ježurka je dobio skroz novi život!   “Po šumi širom, bez staze puta,Ježurka Ježić povazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide,sa trista kopalja ...

Ćopiću, na ovo bi bio ponosan - tvoj Ježurka je dobio skroz novi život!   “Po šumi širom, bez staze puta,Ježurka Ježić povazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide,sa trista kopalja ...
Load More