Bolesno dete i hrana  Povišena telesna temperatura i uopšte bolest deteta velika je muka za roditelje između ostalog jer najčešće ne znaju šta dete sme i šta treba da jede. Takođe, deca u ...

Koliko dete jede tokom druge godine života? Dok bebe rastu brzim tempom i na svaka tri meseca se primećuje velika razlika, deca, nasuprot tomе, rastu mnogo sporijе - samo 3 do 5 cеntimеtara za ...
That's All