perceptivne sposobnosti
Razvoj deteta po uzrastu - perceptivne sposobnosti

Perceptivne sposobnosti deteta

0-1 mesec

•    na jače zvuke menja aktivnost, a na svetlo trepće

1,5 mesec

•    reaguje na slabe zvuke
•    zaustavlja pogled na majčinim očima

1-2 meseca

•    očima prati osobu koja se kreće

Pročitajte još:

Šta beba vidi?

2-3 meseca

•    reaguje na zvuk zadržavanje pogleda ili pokretom
•    okreće glavu prema izvoru zvuka

3-4 meseca

•    pogledom prati kružno kretanje predmeta

4 meseca

•    primećuje sitne predmete na stolu

5 meseci

•    razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka

6 meseci

•    obraća pažnju na govor drugih
•    u svakoj ruci drži kocku i gleda treću
•    gleda za predmetom koji pada dole
•    vidi i doseže predmet

7 meseci

•    osmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu
•    očima prati loptu koja se kotrlja

9 meseci

•    pravilno lokalizuje izvor zvuka

9-10 meseci

•    prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja

Odstupanja od normi: 9 meseci

•    izostaju reakcije na slabije zvuke

15 meseci

•    prepoznaje predmete na slici (pas, mačka)

18 meseci

•    brzo lokalizuje izvor zvuka

24 meseca

•    ispravlja sliku izvrnutu naopačke
•    samo razgleda slikovnicu
•    lokalizuje zvuk iz druge prostorije

24-36 meseci

•    imenuje jednu boju

27 meseca

•    prepoznaje fine detalje na slici

28 meseci

•    prepoznaje sebe na fotografiji

30 meseci

•    pronalazi određenu knjigu po izgledu

36 meseci

•    razlikuje hladno od toplog
•    sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
•    razvrstava žetone po boji ili veličini (tri boje ili veličine)

3-4 godine

•    razvrstava žetone po boji ili veličini (četiri boje ili veličine)
•    sparuje korektno osam oblika
•    primećuje nedostatke na crtežu shvata odnos dela i celine
•    spaja slagalicu od dvanaest delova
•    prepoznaje stvari opipavanjem bez viđenja (predmeti u vreći)

5 godina

•    prepoznaje izvor bola (5-6 godina)
•    vid potpuno razvijen, razume signale na semaforu
•    voljno usmerava vidne i slušne pažnje loše

7 godina

•    oštrina vida skoro kao kod odraslih
•    širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)
•    razvijena spostobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize (analiza razlika među sličnim slikama, pronalaženje jednostavnije slike u složenoj)

Pročitajte još:

Kako prepoznati da dete ima problem sa sluhom?

Podjednako korišćenje obe strane tela kod dece

Socijalno-emotivni razvoj