Dominantni blizanac  Često se dešava, u blizanačkim trudnoćama, da još u stomaku jedna beba udara drugu, da joj ova ne vraća, već trpi, uzmiče i povlači se sklupčana u jedan kraj. Ovakav ...
Opširnije: Dominantni blizanac

Da li blizance oblačiti isto ili različito? Ljudi su navikli da su blizanci fizički slični. U njihovoj podsvesti je usađeno da očekuju da vide da su isti, pa često očekuju i identičnu ...
Opširnije: Oblačenje blizanaca
That's All