Logomotorika                 Logomotorika predstavlja niz vežbi koje poboljšavaju motorne veštine govornih organa. Ovde ćemo navesti par vežbi koje vi možete raditi sa vašim ...

Vežbe za pravilan izgovor glasa R   Vežbe logomotorike za pravilan izgovor R Na početku su bitne vežbe logomotorike, kojima se jača govorna muskulatura :         Vrhom jezika ...
Load More