Često se vraćamo na temu: domaći zadaci i učenje, jer nekako tu imamo i veliki broj nedoumica kada je školovanje u pitanju. Najbolje je radne navike stvarati od početka školovanja, ali i ako ...

Svako jutro pre škole u većini domova nastaje opšti kolaps. Suprotno roditeljima koji su sve iscrpljeniji zbog silne užurbanosti, deca imaju sve veću tendenciju da budu sve sporiji. Spadate u ...

Talentovana i nadarena deca imaju ponekad različite potrebe za učenjem. U zavisnosti od sfere njihovog interesovanja, može im biti potrebno malo usmeravanja ka širem gradivu. Njih će zanimati ...

Sve u vezi sa pandemijom virusa korona je novo, ne samo za nas, nego i za ljude širom planete. Stoga se svi u hodu prilagođavamo novonastaloj situaciji i u hodu i dolazimo do novih istraživanja, ...

Šta je disleksija? Disleksija je jedna od nekoliko specifičnih teškoća u učenju. Prema DSM IV se definiše kao poremećaj čitanja (tačnosti, brzine, razumevanje pročitanog) i stepen ...
Opširnije: Disleksija
Load More