Kako prepoznati poremecaj citanja
Disleksija – osobine i ponašanja koje je prate

Kako prepoznati probleme sa učenjem čitanja i razumevanja pročitanog - disleksiju?

Većina osoba koja ima problem sa disleksijom ima bar deset od navedenih osobina i načina ponašanja, s tim da oni mogu varirati iz dana u dan. Najkarakterističnija pojava kod disleksičara je nedoslednost.

Opšte osobine i ponašanje osoba koje imaju problem sa disleksijom

 • Osoba je bistra, visoko inteligentna, sposobna da sve artikuliše, ali ne može da čita, piše ili da piše na nivou razreda.
 • Obično ih označavaju kao lenje, glupe, nezrele, učitelji konstatuju da se ''ne trude dovoljno'' ili da imaju ''problem sa ponašanjem''.
 • Ne zaostaju dovoljno sa gradivom da bi ih prebacili na specijalnu nastavu, pa u školi imaju problem kako da ih podučavaju.
 • Visok nivo inteligencije, ne mogu se dobro izvršiti testovi pismenim putem, ali su odlični u usmenim testovima.
 • Deca se osećaju glupo, imaju problem sa samopouzdanjem i svoje nedostatke prikrivaju genijalnim strategijama. Njih je lako frustrirati i najveći problem tokom školovanja imaju sa školskom lektirom i pismenim testovima.
 • Skloni su da često sanjare i lako izgube pojam o vremenu.
 • Teško održavaju pažnju.
 • Bolje uče uz pomoć govora rukama, demonstriranjem, izvođenjem eksperimenata, posmatranjem i uz pomoć vizulenih pomagala.

Osobe sa disleksijom su talentovane za umetnost, dramsku, muzičku, sportsku sekciju, časove mehanike, debate, naraciju, dobri su prodavci, imaju osećaj za biznis, projektovanje, gradnju i inženjerstvo.

Posmatranje, čitanje i pravopis osobe sa disleksijom

 • Dete se često žali na vrtoglavicu, glavobolju i bolove u stomaku dok čita.
 • Zbunjuju ih slova, brojevi, reči, sintagme i verbalna objašnjenja.
 • Prilikom čitanja i pisanja se javljaju ponavljanja, dodaci, premeštaju se ili propuštaju slova. Dolazi do obrnutog čitanja reči i brojeva.
 • Dete se žali da vidi ili mu se pričinjavaju nepostojeći pokreti tokom čitanja, pisanja ili prepisivanja.
 • Deluje da ima probleme sa vidom, ali oftamolog ne otkriva nikakav problem.
 • Ili je dete izuzetno dalekovido i odlično zapaža ili nema dubinu percepcije i dobar periferni vid.
 • Čita i prepričava sa veoma malo razumevanja.
 • Speluje fonetski slovo po slovo i ne nužno dobrim redosledom.

Slušanje i govor deteta sa problemom disleksije

 • Dete ima pojačan sluh, čuje stvari koje nisu očigledne drugima i lako ga ometaju zvuci.
 • Ima poteškoće da misli pretoči u rečenice, izgovara nepotpune rečenice, počinje da zamuckuje pod stresom, loše izgovara duge reči, permutuje reči, fraze i slogove tokom govora.

Pisanje i razvoj motorike kod disleksičara

 • Postoji problem kada je pisanje i prepisivanje u pitanju, držanje olovke je neuobičajeno, a rukopis varira ili je nečitak.
 • Osoba je nespretna i nema dobru koordinaciju pokreta, loše se snalazi sa loptom i kolektivnim sportovima, teškoće sa finom i/ili krupnom motorikom i zadacima vezanim za njih.
 • Dete je često zbunjeno kada su u pitanju suprotnosti: levo - desno, iznad – ispod...