aktivnosti roditelja
Roditelji i škola – kako možete da se uključite u školu deteta

Uključivanje roditelja u detetovu školu

Angažovanje u školskim aktivnostima vašeg deteta je odličan način da razvijate bliskost i vezu koju ste do sada uspostavili. Veoma je važno da dete u godinama koje slede ne prepustite samo sebi. Period koji očekuje decu je za njih nov, pun iskušenja i prepreka sa kojima će se tek suočavati.

Učestvovanje roditelja u školskim aktivnostima pomaže detetu da se bolje socijalizuje jer zna da ima podršku i pomoć. To uglavnom rezultira time da deca koja imajuadekvatnu podršku imaju bolje akademske rezultate.

Načini uključivanja roditelja u školske aktivnosti

Načini angažovanja mogu da se razlikuju od škole do škole. Nažalost, na našim prostorima još uvek ne postoji univerzalan unapređen model po kome škole funkcionišu. Neke škole vrlo aktivno uključuju roditelje, dok u pojedinim još ne postoji mogućnost ozbiljnijeg angažovanja.

Pridružite se Savetu roditelja

Sve škole imaju Savet roditelja. U Savetu roditelja je po jedan član iz svakog odeljenja škole. Članovi su upoznati sa načinom rada škole, odlučuju gde će se putovati na izlet, rekreativnu nastavu ili ekskurziju. Osim toga, zasedaju i po drugim važnim pitanjima škole.

Dobrovoljna putovanja sa nastavnim osobljem i učenicima

Nekada je roditeljima iz objektivnih razloga omogućeno da putuju sa detetom. Na primer, kada su u pitanju deca kojima je potrebna dodatna zdravstvena ili druga nega. Na nekim putovanjima je moguće da se angažuje i roditelj koji će pratiti grupu sa nastavnim osobljem i pomoći da se bolje iskoordinira boravak na drugoj lokaciji.

Učestvujte u pripremi priredbe ili proslave

Đaci pripremaju priredbe ili proslavu za Svetog Savu, dan škole, Novu godinu i poslednji dan škole. Možda možete da se dogovorite da sa još nekom mamom i vašom decom napravite i donesete keksiće sa znakom škole ili pak napravite rekvizite za navijanje za školsku utakmicu.

Deci će biti drago da ste se potrudili i znaće da vam je njihova škola i okruženje važno.

Učešće u oplemenjivanju prostora škole

Ne znači da treba da organizujete pravu radnu akciju. Nekada nije potrebno ni da izdvojite sredstva za renoviranje, a nekada će pak biti roditelja kojima više odgovara da odvoje deo novca i onih kojima više odgovara da učestvuju svojim radom. Čak i ako škola ima sredstava da se sama pobrine za održavanje učionica. Ne bi bilo loše da organizujete dan kada ćete sređivati školsku bašticu, posaditi neko cveće ili pak napraviti veliki tematski zajednički pano za učionicu ili školski hodnik.

Učestvovanjem u radu škole ćete se i približiti detetovim potrebama. Neće se priča o školi svoditi samo na to da ga opominjete da uči i ispitujete vezano za domaće zadatke. Kada budete deo zajednice, biće vam bliže kako sve funkcioniše i sa čime se dete susreće tokom svakodnevnog funkcionisanja u okruženju.

Naravno da nisu svi roditelji u mogućnosti da odvoje vreme za angažovanje u školskim aktivnostima. Međutim, sigurno da postoji situacija kada jedan roditelj jednom u godini ili dve može par sati odvojiti da se pozabavi detetovim aktivnostima, posebno imajući u obzir da većina škola radi u dve smene.

Pročitajte još:

Prvi dani u školi - oslobodite dete i sebe stresa