Koje propratne poremećaje nekada imaju deca sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću Teškoće sa učenjem i praćenjem nastave i gradiva Kod skoro polovine dece sa ADHD javljaju se i ...
Opširnije: Poremećaji koji mogu da prate ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnost kod deteta)
Load More