U prethodnom tekstu, kada smo pokrenule rubriku „Moj put do bebe“, koja je godinama čekala svojih pet minuta spominjale smo da je Demetra i počela kao mesto gde se, pre svega, okupljao ...

Kada je pre gotovo 10 godina osnovan portal Demetra, u okviru njega postojao je i forum sastavljen u najvećem broju od žena koje pokušavaju da se ostvare u ulozi majke ili su bile na tom putu. Oni ...
That's All