Lutealna ili luteinska faza je deo menstrualnog ciklusa koji se dešava nakon ovulacije i traje oko dve nedelje. Tokom tog perioda luči se progesteron koji održava trudnoću, ukoliko je došlo do ...

Aktivin Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemijski markeri u trudnoći   Antimilerian hormon (AMH)   Adiponektin (ACRP 30)   Beta HCG   Folikulostimulirajući hormon (FSH)   Hormon ...

Cilj hirurškog lečenja endometrioze je uklanjanje svih priraslica endometrijuma Postoji mnogo različitih tehnika za hirurško lečenje endometrioze, ali dva važna načela treba da se ...
Load More