Šta je TORCH? TORCH predstavlja skraćenicu za skup bolesti koje mogu da se prenesu sa obolele trudnice na plod. Mogu da predstavljaju veliki rizik za pravilan razvoj ploda i novorođenčeta ...
Opširnije: TORCH infekcije
Load More