Tokom trudnoće, lekari od trudnice traže da uradi najmanje jedan test kojim se utvrđuje eventualno postojanje hromozomskih anomalija. Smatra se da se zahvaljujući Dabl testu u ovom ranom periodu ...

Kordocenteza je invazivna metoda prenatalnog testiranja u kojoj se uzima uzorak krvi bebe iz pupčanika za testiranje. Postupak se izvodi između 18. i 24. nedelje ...
Opširnije: Kordocenteza

Inhibin A proizvodi placenta za vreme trudnoće. Merenjem ovog hormona se može utvrditi da li fetus ima Daunov sindrom. Luči ga placenta tokom ...
Opširnije: Inhibin A
Load More