Skraćenice sa ultrazvučnih nalaza

Kako da rastumačim nalaz sa ultrazvuka?

Nalazi koji prate snimak fetusa sa ultrazvuka nekad su jako zbunjujući. Izdvajamo neke skraćenice koje možete da pročitate na njima i njihovo značenje.

Mere vrata:

•    NN (Nuhalni nabor) ili NT (Nuchal Translucency) = debljina iza vrata

PROČITAJTE: Dabl test

Mere glave:

•    BPD (Biparientalni dijametar) = prečnik između dve temene kosti
•    HC (Head Circumference) = obim glave
•    OFD (Okcipitofrontalni dijametar) = prečnik između potiljka i čela

Mere lica:

•    NB (Nasal bone) ili NK (Nosna kost) = dužina nosne kosti
•    IOD (Interorbitalni dijametar) = razmak između očnih duplji

Mere mozga:

•    Va (Ventriculoatrial) = širina prednjeg roga bočne moždane komore
•    Vp (Ventriculoperitoneal) = širina zadnjeg roga bočne moždane komore
•    TCD (Transcerebralni dijametar) = širina malog mozga
•    CM (Cisterna magna) = širina dela iza malog mozga
•    Hem (Hemisfera) = širina hemisfere (tj. polovine mozga)

Mere tela:

•    CRL (Crown rump lenght) ili TD (Telesna dužina) = dužina tela od temena do trtice
•    FL (Femoral diaphysis lenght) = dužina butne kosti
•    HL (Humerus length) = dužina nadlaktice
•    AC (Abdominal circumference) = obim stomaka

PROČITAJTE: Težina i dužina fetusa po nedeljama trudnoće

Mere tečnosti:

•    AFI (Amniotic fluid index) = ukupna količina plodove vode (amnionske tečnosti)
•    BF (Blood flow) = protok krvi u krvnim sudovima

Procena aktivnosti bebe:

•    FHB (Fetal heart beat) ili KDS (Kucaji detetovog srca) = otkucaji srca bebe
•    FD (Fetalna dinamika) = pokreti bebe

Druge mere:

•    GS (Gestational Sac Diametre) ili GM (Gestacijski mešak) ili GV (Gestacijska vreća) = gestacijski mešak
•    BPP (Biophysical profile) = biofizički profil
•    TT (Telesna težina) ili EFW (Estimated Fetal Weight) = procena težine bebe

Gestacijska starost bebe:

•    ZM (Zadanja menstruacija) ili LMP (Last menstrual period) = datum poslednje menstruacije
•    EDD (Estimated due date) ili VTP (verovatni termin porođaja) ili TP (termin porođaja) = predviđeni termin porođaja
•    GA (Gestational age) ili GN (Gestacijska nedelja) = gestacijska starost bebe u nedeljama i danima

PROČITAJTE: Ekspertni ultrazvučni pregled

PROČITAJTE: Ekspertni ultrazvučni pregledSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Booking.com