Dijabetes kod žena može da se javi u različitim životnim razdobljima. Dijabetes se smatra jednim od najčešćih poremećaja koji značajno utiče na kvalitet života kod oba pola, ali je ...

Faktori rizika za dijabetes tip 2 su različiti i brojni, ali je dobra stvar što deo faktora možemo kontrolisati, te od nas u mnogome zavisi verovatnoća da li će se dijabetes razviti. Svako može ...

Od početka epidemije COVID-19, poseban oprez se savetuje ljudima sa dijabetesom. Posebno se misli na osobe koje imaju dijabetes tip 2, ali su istraživanja pokazala da ima slučajeva i sa težim ...

Kako držati dijabetes tip 2 pod kontrolom tokom prehlade? Oni koji nemaju autoimunu bolesti i sami znaju kako je ponekad teško nositi se sa prehladom. Osobe koje boluju od dijabetesa tip 2 mogu ...
Load More