Poslednjih nekoliko godina, pedijatri ove simptome prepoznaju kao gastroezofagealni refluks (GER). GER se manifestuje, plastično objašnjeno, tako što mišić koji drži saržaj želudca ne radi u ...

Mnogi roditеlji su bili iznеnađеni kada se na delovima kože njihovе bеbe iznеnada pojavila narandžasta ili žuta boja. Uznemireni roditеlji osete olakšanjе kada saznaju da jе u pitanju ...
Opširnije: Narandžasti nos kod beba

Da li je normalno da moja beba štucanje sve vreme?   Da. Normalno je da novorođenče često štuca bez prestanka. Nekada je štucanje posledica refluksa, ali ne mora da znači. Neke bebe ...

Šta je to MMR vakcina? Vakcina MMR je anglosaksonska skraćenica za vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole (Measles, Mumps, Rubella), a često je obeležena i kao MPR, od ...
Opširnije: MMR vakcina
Load More