Obzirom da se sve više priča o tome koliko akupunktura može da pomogne kada je lečenje neplodnosti u pitanju, obratili smo se dr Jeleni Stefanović, lekarki kineske medicine.  Jelena je ...

Lutealna ili luteinska faza je deo menstrualnog ciklusa koji se dešava nakon ovulacije i traje oko dve nedelje. Tokom tog perioda luči se progesteron koji održava trudnoću, ukoliko je došlo do ...

Aktivin Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemijski markeri u trudnoći   Antimilerian hormon (AMH)   Adiponektin (ACRP 30)   Beta HCG   Folikulostimulirajući hormon (FSH)   Hormon ...
Load More