Kako da rastumačim nalaz sa ultrazvuka? Neretko se dešava da trudnica nakon ultrazvučnog pregleda bude potpuno zbunjena silnim merama koje dobije nakon ultrazvučnog pregleda. Naravno da joj je ...
Load More