Kako da rastumačim nalaz sa ultrazvuka? Neretko se dešava da trudnica nakon ultrazvučnog pregleda bude potpuno zbunjena silnim merama koje dobije nakon ultrazvučnog pregleda. Naravno da joj je ...

Skraćen grlić materice nije tako retka pojava u trudnoći, a smatra se da je grlić skraćen kada je kraći od dva centimetra. Problem nastaje kada je grlić i otvoren više od 2,5 cm, te je tada ...
Load More