Jedna od komplikacija sa kojima se žena može suočiti u ranoj trudnoći je ektopična ili vanmaterična trudnoća. Nažalost, ova trudnoća se mora završiti prekidom trudnoće, jer nema ...

Molarna trudnoća Molarna trudnoća je veoma specifičan oblik komplikacija zbog koje dolazi do prekida trudnoće. Ona nema poznati uzrok, ali je važno znati da žena ni na koji način ne može ...

Ivana je veoma hrabro nakon dugih 5 godina razmišljanja, patnje, lepih dana i radosnih događaja, zaključila da je ipak vreme da pretoči u reči svoje iskustvo sa prevremenim porođajem, u nadi da ...

Trudnoća posle neplodnosti ili spontanog pobačaja Posle višegodišnjeg iščekivanja, brojnih razočarenja, pomešanih besa, tuga i očaja, mnogi parovi se uplaše kada na testu ugledaju i tu ...

Šta je to biohemijska trudnoća? Smatra se da oko 20 odsto začetih trudnoća ne opstane i da se žena u takvim slučajevima vrlo brzo "očisti" kroz ciklus tako da ni ne primeti da je bila trudna. ...
Opširnije: Biohemijska trudnoća

Zašto se javlja spontani pobačaj? Mnoge žene brinu o pobačaju. Nažalost, malo je stvari koje se mogu preduzeti da se on spreči. Obično se javlja u prvih 12 nedelja trudnoće. Javlja se u oko ...
Opširnije: Spontani pobačaj
That's All