analize krvi
Laboratorijska analiza krvi – tumačenje nalaza

Tumačenje rezultata krvi

Jedna od prvih analiza koju uz bilo koji pregled zahteva lekar je kompletna krvna slika (KKS). Ona daje uvid u opšte stanje krvi i njenih elemenata.

RBC (eritrociti)

Crvena krvna zrnca. Normalne vrednosti su od 4,34 x 1012/l do 5,72 x 1012/l za muškarce i od 3,86 x 1012/l do 5,08 x 1012/l za ženu. Snižene vrednosti ukazuju na krvarenje, anemiju, a povišene na hemokoncentraciju, policitemiju (mada mogu biti i kod zdravih ljudi).

HGB (hemoglobin)

Protein koji je sastavni deo eritocita. Normalna koncentracija je 110-180 g/l. Snižen je kod anemija a povišen kod policitemija.

HCT (hematokrit)

Volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Normalne vrednosti su kod muškaraca 0.41 - 0.53 l/l a za žene 0.356 - 0.470 l/l. Normalno je smanjen u trudnoći i sa godinama. Takođe, smanjen je kod oporavka od krvarenja, kod opekotina, infekcija, anemija, leukemija, ciroze jetre. Povišen je kod dehidratacije.

MCV (mean cell volume)

Prosečan volumen eritrocita. Normalne vrednosti su 81 - 99 fl.

MCH (mean cell hemoglobin)

Prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrendosti su 29-32.9 pg.

MCHC (mean cell hemoglobin concentration)

Prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita.Normalne vrednosti su 310 - 350 g/l.

RDW (red cell distribution width)

Mera varijabilnosti veličine eritrocita. Normalne vrednosti su 11,5-16,5 %.